Từ khóa SHB – TCM

Ra mắt thẻ đồng thương hiệu SHB – TCM khu vực Hà Nam

0 Ra mắt thẻ đồng thương hiệu SHB – TCM khu vực Hà Nam

Thẻ đồng thương hiệu SHB –TCM là sản phẩm hợp tác giữa Ngân hàng SHB và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại TCM . Thẻ SHB – TCM với là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, có thể sử dụng thẻ dễ dàng rút tiền và thanh toán hàng hóa tại các máy ATM và điểm chấp nhận thẻ trên khắp Việt Nam. Khách h ...

09.27.18 | SHB | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo