Từ khóa SaiGonBank Pay

SaiGonBank ra mắt ứng dụng SaiGonBank Pay

0 SaiGonBank ra mắt ứng dụng SaiGonBank Pay

Ngày 17 tháng 10 năm 2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK) tổ chức Lễ ra mắt ứng dụng SAIGONBANK PAY. Trước làn sóng chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra ngày càng mạnh mẽ, với mong muốn mang tớ ...

10.18.20 | SaiGonBank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo