Từ khóa Sacombank Visa Debit

Hoàn tiền mua sắm với Sacombank Visa Debit

0 Hoàn tiền mua sắm với Sacombank Visa Debit

Ưu đãi khi mua sắm với thẻ Visa Debit (trừ thẻ Doanh Nghiệp) từ 17/07 - 30/09/2020 Khách hàng mới mở thẻ: Hoàn tiền 10% (tối đa 500.000 VND) cho 3 giao dịch mua sắm đầu tiên (tối thiểu 200.000 VND/giao dịch) trong vòng 30 ngày kể từ khi kích hoạt thẻ Chủ thẻ hiện hữu: Hoàn tiền 1% (tối đa 5 ...

08.12.20 | Sacombank | Xem thêm

Hoàn tiền mua sắm không giới hạn và nhận Note 10 với Sacombank Visa Debit

0 Hoàn tiền mua sắm không giới hạn và nhận Note 10 với Sacombank Visa Debit

Ưu đãi khi thanh toán, mua sắm với thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Visa (gồm thẻ Visa Imperial Signature, Visa Platinum Cashback và Visa Debit) từ 15/08 - 30/09/2019 Cụ thể: Hoàn tiền 1% giá trị tất cả giao dịch thanh toán, mua sắm, mỗi chủ thẻ được hoàn tiền nhiều lần và không giới hạn s ...

08.14.19 | Sacombank | Xem thêm

Sành điệu với thẻ Sacombank Visa Debit

0 Sành điệu với thẻ Sacombank Visa Debit

Sành điệu với thẻ Sacombank Visa Debit Thể lệ chương trình: tại đây Nguồn: Sacombank ...

03.30.15 | Sacombank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo