Từ khóa Rex Hotel

Ưu đãi đặc biệt dành cho chủ thẻ quốc tế Eximbank khi sử dụng dịch vụ tại Rex Hotel

0 Ưu đãi đặc biệt dành cho chủ thẻ quốc tế Eximbank khi sử dụng dịch vụ tại Rex Hotel

Ưu đãi giảm đến 20% dành cho chủ thẻ quốc tế Eximbank khi sử dụng dịch vụ tại Rex Hotel Thể lệ chương trình: tại đây Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 1800 1199 Email: card@eximbank.com.vn ...

08.2.19 | Eximbank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo