Từ khóa Phòng khám đa khoa Ngọc Minh

Maritime Bank – Khuyến mãi tại phòng khám đa khoa Ngọc Minh

0 Maritime Bank - Khuyến mãi tại phòng khám đa khoa Ngọc Minh

Maritime Bank - Khuyến mãi tại phòng khám đa khoa Ngọc Minh Giảm 10% cho chủ thẻ M1, Mm, MasterCard Debit. Giảm 15% cho chủ thẻ Platinum. Địa chỉ: 20-22 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP. HCM. Tel: 0862643637. Website: http://pkdkngocminh.com.vn/ Nguồn: Maritime Bank ...

04.14.15 | MSB | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo