Từ khóa Nike

Giảm 10% tại Nike khi thanh toán bằng thẻ Shinhan

0 Giảm 10% tại Nike khi thanh toán bằng thẻ Shinhan

Giảm 10% trên tổng hóa đơn tại Nike khi thanh toán bằng thẻ Shinhan Sản phẩm áp dụng: Tất cả thẻ Shinhan (Tín dụng/Ghi nợ/Doanh nghiệp) Thời hạn chương trình: Từ 15/05/2021 đến 31/12/2021 Điều kiện và điều khoản áp dụng: Chỉ áp dụng tại các cửa hàng Hồ Chí Minh và Hà Nội, chi tiết xem tạ ...

05.12.21 | Shinhan Bank Vietnam | Xem thêm

Ưu đãi từ Nike dành cho thẻ Shinhan

0

Thời hạn chương trình: Từ 05/06/2020 đến 30/11/2020 Sản phẩm khuyến mại: Các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ do Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành Giảm 10% trên tổng hóa đơn tại Nike khi thanh toán bằng thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ Shinhan Điều kiện và điều khoản Áp dụng tại các cửa ...

06.5.20 | Shinhan Bank Vietnam | Xem thêm

Ưu đãi từ Nike dành cho thẻ Shinhan Bank

0 Ưu đãi từ Nike dành cho thẻ Shinhan Bank

Thời hạn chương trình: Từ 15/10/2019 đến 31/12/2019 Sản phẩm khuyến mại: Tất cả Thẻ do Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành (Thẻ Tín Dụng, Thẻ Ghi Nợ) Thể lệ chương trình: Giảm 10% trên tổng hóa đơn tại Nike khi thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng (Credit Card) / Thẻ Ghi Nợ (Debit Card) Shinha ...

10.11.19 | Shinhan Bank Vietnam | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo