Từ khóa Mạng Xanh

Mua sắm nhanh – Ưu đãi thả phanh tại Mạng Xanh với LienVietPostBank

0 Mua sắm nhanh - Ưu đãi thả phanh tại Mạng Xanh với LienVietPostBank

1.Tên chương trình khuyến mại: “Mua sắm nhanh - Ưu đãi thả phanh tại Mạng Xanh” 2.Thời gian khuyến mại: Từ ngày 12/08/2016 đến hết ngày 12/10/2016. 3.Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng sử dụng Thẻ LienVietPostBank. 4.Phạm vi áp dụng: Thanh toán trực tuyến trên trang web thương mại điện tử h ...

08.16.16 | LienVietPostBank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo