Từ khóa Magnolia

Maritime Bank – Khuyến mãi giảm 5% tại khách sạn Magnolia

0 Maritime Bank - Khuyến mãi giảm 5% tại khách sạn Magnolia

Giảm 5% các dịch vụ tại khách sạn. Thời gian: 31/12/2015. Địa chỉ: 6 Lê Lợi, Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Nguồn: Maritime Bank ...

05.14.15 | MSB | Xem thêm

HSBC – Khuyến mãi giảm 15% tại nhà hàng Magnolia

0

Giảm 15% trên tổng hóa đơn. Áp dụng cho chủ thẻ HSBC. Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác. Không được quy đổi sang tiền mặt hay sản phẩm khác. Điều khoản và điều kiện: tại đây Thời gian: 31/07/2015. Địa điểm: 190 Đề Thám, Quận 1, TP. HCM. Nguồn: Citibank ...

03.13.15 | HSBC | Xem thêm

HSBC – Khuyến mãi giảm 30% tại nhà hàng Magnolia từ 08/12 – 21/12/2014

0 HSBC - Khuyến mãi giảm 30% tại nhà hàng Magnolia từ 08/12 - 21/12/2014

Giảm 30% trên tổng hóa đơn. Thời gian: 08/12/2014 - 21/12/2014. Địa điểm: Nhà hàng Magnolia 190 Đề Thám, Quận 1, TP. HCM. Nguồn: HSBC ...

12.16.14 | HSBC | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo