Từ khóa Lotte Legend Hotel Saigon

Citibank – Khuyến mãi giảm 10% tại Crystal Jade Palace – Lotte Legend Hotel Saigon

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 10% tại Crystal Jade Palace - Lotte Legend Hotel Saigon

Giảm 10% thức ăn & đồ uống. Thời gian: đến 31/12/2014. Địa điểm: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM. Tel: 84.8.3823 3333. Nguồn: Citibank ...

12.18.14 | Citibank | Xem thêm

Citibank – Khuyến mãi giảm 10% tại Yoshino – Lotte Legend Hotel Saigon

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 10% tại Yoshino - Lotte Legend Hotel Saigon

Giảm 10% thức ăn & đồ uống. Thời gian: đến 31/12/2014. Địa điểm: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM. Tel: 84.8.3823 3333. Nguồn: Citibank ...

12.16.14 | Citibank | Xem thêm

Citibank – Khuyến mãi giảm 10% tại Atrium Café – Lotte Legend Hotel Saigon

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 10% tại Atrium Café - Lotte Legend Hotel Saigon

Giảm 10% thức ăn & đồ uống. Thời gian: đến 31/12/2014. Thời gian: 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP. HCM. Tel: 84.8.3823 3333. Nguồn: Citibank ...

12.15.14 | Citibank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo