Từ khóa Jetstar Eximbank JCB

Thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

0 Thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

Tên chương trình “Thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB”. Thời gian: từ ngày 15/01/2019 đến hết ngày 15/04/2019. Loại thẻ áp dụng: thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng Jetstar-Eximbank JCB. Nội dung: Miễn phí thường niên cho thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng Jetstar-Eximbank JCB phát hành mới. Miễn p ...

01.16.19 | Eximbank | Xem thêm

Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

0 Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB  từ ngày 15/03/2018 đến hết ngày 10/06/2018. Loại thẻ áp dụng: thẻ Jetstar-Eximbank JCB. Nội dung: Miễn phí thường niên cho thẻ tín dụng và ghi nợ Jetstar-Eximbank JCB phát hành mới. Miễn phí dịch vụ Internet Banking (gói E ...

03.13.18 | Eximbank | Xem thêm

Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

0 Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

Thời gian: Từ ngày 15/10/2017 đến hết ngày 10/01/2018. Loại thẻ áp dụng: Thẻ Jetstar-Eximbank JCB. Nội dung: Miễn phí thường niên cho thẻ tín dụng và ghi nợ Jetstar-Eximbank JCB phát hành mới. Miễn phí dịch vụ Internet Banking (gói E-Plus) trong vòng 1 năm tính từ ngày phát ...

10.17.17 | Eximbank | Xem thêm

Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

0 Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/06/2017 đến hết ngày 30/08/2017. Nội dung ưu đãi: Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu tiên. Tặng voucher điện tử Jetstar 300.000đ cho thẻ có giao dịch thanh toán từ 1.000.000đ trở lên. Tặng 01 cặp vé máy bay Jetstar khứ hồi và 3 triệu đồ ...

06.4.17 | Eximbank | Xem thêm

Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

0 Phát hành ngay, thỏa sức bay cùng thẻ Jetstar-Eximbank JCB

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/01/2017 đến hết ngày 19/04/2017. Nội dung ưu đãi: Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu tiên. Tặng voucher điện tử Jetstar 300.000đ cho thẻ có giao dịch thanh toán từ 1.000.000đ trở lên. Tặng 01 cặp vé máy bay Jetstar khứ hồi và 3 triệu đồng ...

01.24.17 | Eximbank | Xem thêm

Phát hành ngay, thỏa sức bay với thẻ Jetstar-Eximbank JCB

0 Phát hành ngay, thỏa sức bay với thẻ Jetstar-Eximbank JCB

Chương trình khuyến mãi dành chủ thẻ: Phát hành ngay, thỏa sức bay với thẻ Jetstar-Eximbank JCB Thời gian: Từ nay đến hết ngày 29/12/2016. Nội dung ưu đãi: Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu tiên. Tặng voucher điện tử Jetstar 300.000đ cho thẻ phát hành mới và có giao dịc ...

10.30.16 | Eximbank | Xem thêm

Các chương trình ưu đãi cho chủ thẻ Eximbank tháng 03/2016

0 Các chương trình ưu đãi cho chủ thẻ Eximbank tháng 03/2016

1. Phát hành ngay để hưởng các ưu đãi cùng thẻ Jetstar - Eximbank JCB Thông tin chi tiết 2. Chương trình “Mua 1 tặng 1 vé xem phim 2D tại Galaxy Cinema cùng thẻ Eximbank-MasterCard” Thông tin chi tiết 3. Khuyến mại lớn cùng thẻ tín dụng Eximbank Thông tin chi tiết 4. Trải nghiệm trận chu ...

03.16.16 | Eximbank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo