Từ khóa JCB Card

Chương trình Online Fever: Giảm thêm 10% cho chủ thẻ Eximbank tại Zalora.vn từ 09-12/12/2015

0 Chương trình Online Fever: Giảm thêm 10% cho chủ thẻ Eximbank tại Zalora.vn từ 09-12/12/2015

Nội dung chương trình: Giảm thêm 10% trên giá đã giảm cho tất cả sản phẩm tại website www.zalora.vn Thời gian: Từ 09/12 - 12/12/2015. Điều kiện áp dụng: Khách hàng thanh toán bằng thẻ Eximbank để nhận được ưu đãi. Chương trình không áp dụng cho thẻ Eximbank-JCB Card. Không áp dụng ch ...

12.9.15 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng Capricciosa từ nay đến hết 31/12/2014

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng Capricciosa từ nay đến hết 31/12/2014

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199. Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

10.30.14 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Jetstar khi mua vé máy bay trực tuyến từ nay đến hết 31/01/2015

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Jetstar khi mua vé máy bay trực tuyến từ nay đến hết 31/01/2015

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199. Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

10.29.14 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng King BBQ Buffet từ nay đến hết 31/12/2014

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng King BBQ Buffet từ nay đến hết 31/12/2014

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199. Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

10.28.14 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng King BBQ Deli từ nay đến hết 31/12/2014

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng King BBQ Deli từ nay đến hết 31/12/2014

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199. Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

10.27.14 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng Tasaki BBQ từ nay đến hết 31/12/2014

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng Tasaki BBQ từ nay đến hết 31/12/2014

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199. Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

10.25.14 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng Thai Express từ nay đến hết 31/12/2014

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng Thai Express từ nay đến hết 31/12/2014

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199. Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

10.24.14 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng ThaiSiam Hotpot từ nay đến hết 31/12/2014

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng ThaiSiam Hotpot từ nay đến hết 31/12/2014

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199. Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

10.23.14 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng Xin Wang từ nay đến hết 31/12/2014

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Nhà hàng Xin Wang từ nay đến hết 31/12/2014

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199. Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

10.22.14 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Citimart từ nay đến hết 30/09/2014

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại Citimart từ nay đến hết 30/09/2014

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199 Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

08.20.14 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại MOF từ nay đến hết 30/06/2015

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại MOF từ nay đến hết 30/06/2015

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199 Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

08.19.14 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại B’s Mart từ nay đến hết 31/01/2015

0 Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Eximbank-JCB Card tại B’s Mart từ nay đến hết 31/01/2015

Điều kiện và điều khoản áp dụng Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Tổng đài thẻ 24/7: 1800 1199 Email: card@eximbank.com.vn Nguồn: Eximbank ...

08.19.14 | Eximbank | Xem thêm

Page 1 of 212

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo