Từ khóa InterContinental Asiana Saigon Hotel

Citibank – Khuyến mãi giảm 10% tại The Library – InterContinental Asiana Saigon Hotel

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 10% tại The Library - InterContinental Asiana Saigon Hotel

Giảm 10% trên thức ăn & thức uống. Thời gian: 31/10/2014 - 31/10/2015. Địa điểm: góc Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM. Tel: 08 3520 9999. Nguồn: Citibank ...

02.14.15 | Citibank | Xem thêm

Citibank – Khuyến mãi giảm 10% tại Purple Jade – InterContinental Asiana Saigon Hotel

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 10% tại Purple Jade - InterContinental Asiana Saigon Hotel

Giảm 10% trên thức ăn & thức uống. Thời gian: 31/10/2014 - 31/10/2015. Địa điểm: góc Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM. Tel: 08 3520 9999. Nguồn: Citibank ...

02.13.15 | Citibank | Xem thêm

Citibank – Khuyến mãi giảm 10% tại Yu Chu – InterContinental Asiana Saigon Hotel

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 10% tại Yu Chu - InterContinental Asiana Saigon Hotel

Giảm 10% trên thức ăn & thức uống. Thời gian: 31/10/2014 - 31/10/2015. Địa điểm: góc Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM. Tel: 08 3520 9999. Nguồn: Citibank  ...

02.12.15 | Citibank | Xem thêm

Citibank – Khuyến mãi giảm 10% tại Market 39 – InterContinental Asiana Saigon Hotel

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 10% tại Market 39 - InterContinental Asiana Saigon Hotel

Giảm 10% trên thức ăn & thức uống. Thời gian: 31/10/2014 - 31/10/2015. Địa điểm: góc Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM. Tel: 08 3520 9999. Nguồn: Citibank ...

02.11.15 | Citibank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo