Từ khóa Hotel Club

Mỗi 25.000 đồng thêm 3 dặm bay ANZ

0 Mỗi 25.000 đồng thêm 3 dặm bay ANZ

Mua sắm online để nhận thêm dặm ANZ cùng thẻ tín dụng ANZ Travel Platinum vào thứ 2 bạn nhé! Cho mỗi chi tiêu 25.000 đồng trong thời hạn chương trình, bạn sẽ được tích lũy thêm 3 dặm bay ANZ. Ngoài ra, bạn còn nhận được 5% tiền mặt hoàn lại khi dùng thẻ tín dụng ANZ để mua sắm trực tuyến. Với thẻ ...

03.3.16 | ANZ | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo