Từ khóa hỗ trợ tài chính

BIDV MetLife hỗ trợ tài chính cho khách hàng dương tính với SARS-CoV-2

0 BIDV MetLife hỗ trợ tài chính cho khách hàng dương tính với SARS-CoV-2

Luôn đồng hành và cung cấp quyền lợi bảo vệ toàn diện cho khách hàng, Công ty Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife triển khai Chương trình hỗ trợ tài chính đối với khách hàng không may có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể: Mức hỗ trợ: Tối đa 25 triệu đồng / khách hàng.  Đối tượng ...

06.3.21 | BIDV | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo