Từ khóa Hnam Mobile

Giảm đến 500.000 VNĐ khi mua các sản phẩm Apple, Samsung tại Hnam Mobile dành cho thẻ VIB

0 Giảm đến 500.000 VNĐ khi mua các sản phẩm Apple, Samsung tại Hnam Mobile dành cho thẻ VIB

Giảm 500.000 VNĐ khi mua các sản phẩm mới thuộc dòng máy Android (chỉ áp dụng Samsung) và Giảm 300.000 VNĐ khi mua các sản phẩm mới thuộc dòng máy Apple (iPad, iPhone, Macbook) tại cửa hàng Hnam Mobile Điều kiện: Áp dụng cho 300 suất với các giao dịch hợp lệ đầu tiên có giá trị từ 10.000.0 ...

10.1.20 | VIB | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo