Từ khóa GPBank Vision Debit MasterCard

Thẻ GPBank Vision Debit MasterCard – Kết nối cùng thế giới

0 Thẻ GPBank Vision Debit MasterCard – Kết nối cùng thế giới

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng mong muốn được sở hữu một chiếc thẻ phong cách có thể sử dụng dễ dàng ở nước ngoài hay tiện lợi hơn khi mua sắm online, từ ngày 09/06/2017, GPBank chính thức phát hành Thẻ ghi nợ quốc tế GPBank Vision Debit MasterCard theo nhận diện thương hiệu mới. Thẻ GPBank Vision D ...

06.14.17 | GPBank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo