Từ khóa Genetica

Phát hành ngay – Quà trao tay cùng SCB

0 Phát hành ngay - Quà trao tay cùng SCB

Ngày triển khai: Từ ngày 25/06/2021 Đến hết ngày 30/11/2021. Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) phát hành mới Thẻ Tín dụng SCB cá nhân (thẻ chính,có thu phí thường niên năm đầu). Ưu đãi: KH phát hành mới Thẻ Tín dụng SCB và thỏa điều kiện của chương trình sẽ nhận được quà tặng sau: ...

06.25.21 | SCB | Xem thêm

Phát hành ngay – Quà trao tay cùng SCB

0 Phát hành ngay - Quà trao tay cùng SCB

Ngày triển khai: Từ ngày 01/12/2020 Đến hết ngày 30/04/2021. Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) phát hành mới Thẻ Tín dụng SCB cá nhân (thẻ chính,có thu phí thường niên năm đầu) Ưu đãi: KH phát hành mới Thẻ Tín dụng SCB Visa/ Mastercard và thỏa điều kiện của chương trình có thể nhận được quà tặ ...

02.9.21 | SCB | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo