Từ khóa Eximbank Visa Violet

20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Violet

0 20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Violet

Thời gian:01/10/2017 đến hết ngày 30/12/2017. Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế dành cho nữ Eximbank Visa Violet. Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximbank-Visa Auto Card. Nội dung: Thẻ phát hành mới: Miễn phí thường niên năm ...

10.5.17 | Eximbank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo