Từ khóa Eximbank Visa Violet

20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Violet

0 20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Violet

Thời gian khuyến mãi: từ nay 15/10/2018 đến 10/01/2019. Loại thẻ áp dụng: thẻ Eximbank Visa Violet phát hành mới; thẻ Eximbank Visa Violet phát hành trước ngày 15/07/2018 và từ ngày 15/07/2018 – 14/10/2018 (thẻ hiện hữu) không phát sinh giao dịch thanh toán và rút tiền. Chương trình không áp dụng ...

10.23.18 | Eximbank | Xem thêm

20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Violet

0 20/10 nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Visa Violet

Thời gian:01/10/2017 đến hết ngày 30/12/2017. Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế dành cho nữ Eximbank Visa Violet. Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximbank-Visa Auto Card. Nội dung: Thẻ phát hành mới: Miễn phí thường niên năm ...

10.5.17 | Eximbank | Xem thêm

Sở hữu thẻ Eximbank Violet cùng ưu đãi đặc biệt

0 Sở hữu thẻ Eximbank Violet cùng ưu đãi đặc biệt

Sở hữu thẻ Eximbank Visa Violet cùng ưu đãi đặc biệt. 1/ Chương trình “Sở hữu thẻ Eximbank Violet cùng ưu đãi đặc biệt” từ ngày 08/03/2016 đến hết ngày 08/05/2016. Ưu đãi cho thẻ Eximbank Violet phát hành mới: Miễn phí thường niên năm đầu tiên và tặng voucher The Face Shop trị giá 100.000 đồng cho ...

03.8.16 | Eximbank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo