Từ khóa Eximbank Visa Auto Card

Dùng thẻ Eximbank Visa Auto Card nhận ngay quà tặng

0 Dùng thẻ Eximbank Visa Auto Card nhận ngay quà tặng

Thời gian khuyến mại: 01/09/2018 đến 30/11/2018. Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng Eximbank Visa Auto Card phát hành mới và hiện hữu. Đối tượng: chủ thẻ Eximbank Visa Auto Card mới và hiện hữu không áp dụng cho chủ thẻ là CBNV Eximbank. Giải thưởng chương trình: Giải thưởng miễn phí thường ...

09.2.18 | Eximbank | Xem thêm

Đón Xuân vui cùng thẻ tín dụng Eximbank Visa Auto Card

0 Đón Xuân vui cùng thẻ tín dụng Eximbank Visa Auto Card

Hoàn tiền 500.000 đồng cho thẻ chính và thẻ phụ có doanh số thanh toán từ 5 triệu đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại. Thời gian: từ 01/02/2018 đến 30/04/2018 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước. Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế Exi ...

02.1.18 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank-Visa Auto Card

0 Ưu đãi cùng thẻ Eximbank-Visa Auto Card

Thời gian: Từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 28/12/2017 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước. Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank-Visa Auto Card. Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximb ...

10.5.17 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank-Visa Auto Card

0 Ưu đãi cùng thẻ Eximbank-Visa Auto Card

Thời gian: Từ ngày 20/05/2017 đến hết ngày 15/08/2017 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước.Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank-Visa Auto Card Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximbank ...

05.19.17 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank-Visa Auto Card

0

Thời gian: Từ ngày 20/12/2016 đến hết ngày 19/03/2017 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước.Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank-Visa Auto Card Đối tượng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximbank-Visa ...

12.20.16 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank-Visa Auto Card

0 Ưu đãi cùng thẻ Eximbank-Visa Auto Card

Thời gian: từ ngày 29/07/2016 đến hết ngày 26/10/2016. Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế Eximbank-Visa Auto Card. Nội dung: Miễn phí thường niên năm đầu tiên. Tặng 170.000 đồng và hoàn tiền 30% giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ (tiền thưởng tối đa 500.000 đồng/khách hàng/tháng) ...

08.20.16 | Eximbank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo