Từ khóa Eximbank Passbook

Nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Passbook

0 Nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Passbook

Tên chương trình: “Nhận ưu đãi cùng thẻ Eximbank Passbook”.Thời gian: Từ ngày 20/07/2017 đến hết ngày 15/10/2017 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước. Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế Eximbank Passbook Card Nội dung: Hoàn tiền 0,5% doanh số cho c ...

07.22.17 | Eximbank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo