Từ khóa Eximbank MasterCard Credit

Dùng thẻ Eximbank MasterCard Credit, nhận ngay quà tặng

0 Dùng thẻ Eximbank MasterCard Credit, nhận ngay quà tặng

Tên chương trình: “Dùng thẻ Eximbank MasterCard Credit, nhận ngay quà tặng”.Thời gian: 20/07/2017 đến 15/10/2017. Loại thẻ áp dụng: thẻ Eximbank MasterCard Credit, không bao gồm thẻ One World MasterCard. Nội dung: Tặng 8 voucher Co.op mart trị giá 800.000 đồng cho thẻ mới phát sinh 1 giao ...

07.22.17 | Eximbank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo