Từ khóa dự thầu

MB ban hành chính sách bảo lãnh dự thầu dành cho doanh nghiệp xây lắp có vốn đầu tư nước ngoài

0 MB ban hành chính sách bảo lãnh dự thầu dành cho doanh nghiệp xây lắp có vốn đầu tư nước ngoài

MB vừa ban hành Chính sách bảo lãnh dự thầu cho doanh nghiệp xây lắp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) để thực hiện dự thầu các dự án có nguồn vốn ODA, WB, ADB, JICA với quy mô chương trình lên đến 1000 tỷ. Chính sách bảo lãnh gồm nhiều ưu đãi, quy trình thủ tục nhanh chóng và linh hoạt, đáp ứng tối ...

12.31.15 | MB | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo