Từ khóa Crocs

Ưu đãi từ thẻ HSBC mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

0 Ưu đãi từ thẻ HSBC mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Tóm tắt Ưu đãi từ Thẻ HSBC mừng ngày Phụ nữ Việt Nam Tiki Giảm 200.000 VND đơn hàng từ 2 triệu VND trở lên. Giảm 100.000 VND đơn hàng từ 1 triệu VND đến dưới 2 triệu VND. Thứ Tư mỗi tuần, từ 11:00 đến 17:00, từ 07/10 - 28/10/15. Điều kiện Mua sắm Giảm từ 20% - 80% tại Crocs, ...

10.19.15 | HSBC | Xem thêm

Ưu đãi từ thẻ tín dụng HSBC mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam

0 Ưu đãi từ thẻ tín dụng HSBC mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam

Ưu đãi từ Thẻ HSBC mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam Tiki.vn: Giảm đến 200.000 VND trên tổng hoá đơn. Thứ Tư mỗi tuần: 11:00 - 17:00. Từ 07/10 đến 28/10/2015. Mua sắm: Giảm đến 25% tại Crocs, Zalora.vn, Noir. Từ 01/10 đến 31/10/2015. Ưu đãi tại Tiki.vn mỗi thứ tư hàng tuần cho chủ thẻ tín dụng ...

10.3.15 | HSBC | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo