Từ khóa chuyển khoản phí bảo hiểm

Bac A Bank miễn phí dịch vụ nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản phí bảo hiểm

0

Nhằm tạo sự thuận tiện và điều kiện ưu đãi tối đa cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm qua chương trình hợp tác giữa Bac A Bank và các công ty bảo hiểm liên kết, từ ngày 27/8/2015, BAC A BANK quyết định ban hành chính sách miễn phí dịch vụ dịch vụ nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản phí bảo hiểm. Khách ...

10.2.15 | Bac A Bank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo