Từ khóa chuyển đổi tiền tệ

Thông báo điều chỉnh mức phí tài chính (lãi vay) và phí chuyển đổi tiền tệ áp dụng đối với thẻ quốc tế Eximbank, hiệu lực từ ngày 29/04/2016

0

Thông báo điều chỉnh Kính gửi Quý khách hàng, Eximbank trân trọng thông báo đến Quý khách kể từ ngày 29/04/2016, Eximbank điều chỉnh mức phí tài chính (lãi vay) và phí chuyển đổi tiền tệ áp dụng đối với thẻ quốc tế Eximbank. Chi tiết như sau: 1. Phí tài chính (lãi vay): Loại thẻ tín dụ ...

04.25.16 | Eximbank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo