Từ khóa chứng minh thu nhập

Chủ thẻ ngân hàng khác được miễn chứng minh thu nhập khi mở thẻ tín dụng Sacombank

0 Chủ thẻ ngân hàng khác được miễn chứng minh thu nhập khi mở thẻ tín dụng Sacombank

Cơ hội sở hữu thẻ tín dụng Sacombank không cần chứng minh thu nhập dành cho chủ thẻ tín dụng ngân hàng khác (gồm HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, Shinhanbank, Vietcombank, ACB, Vietinbank, Techcombank) Hạn mức tín dụng = 1,2 x hạn mức thẻ đang sở hữu (tối đa 500 triệu VND) *Hạn mức thẻ đ ...

04.2.21 | Sacombank | Xem thêm

Chủ thẻ ngân hàng khác được miễn chứng minh thu nhập khi mở thẻ tín dụng Sacombank

0 Chủ thẻ ngân hàng khác được miễn chứng minh thu nhập khi mở thẻ tín dụng Sacombank

Cơ hội sở hữu thẻ tín dụng Sacombank KHÔNG CẦN CHỨNG MINH THU NHẬP dành cho chủ thẻ tín dụng ngân hàng khác (gồm HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank, Shinhanbank, Vietcombank, ACB, Vietinbank, Techcombank) Cụ thể: Hạn mức tín dụng bằng 1,2 lần hạn mức thẻ đang sở hữu và tối đa 500 triệ ...

08.28.19 | Sacombank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo