Từ khóa Central Department Store

Tận hưởng ưu đãi đặc biệt với thẻ Eximbank-Visa trong chương trình Thailand Spectacular Year End

0 Tận hưởng ưu đãi đặc biệt với thẻ Eximbank-Visa trong chương trình Thailand Spectacular Year End

Nội dung ưu đãi: Chủ thẻ sẽ được hưởng ưu đãi lên đến 70% tại nhiều điểm mua sắm ưa thích ở Thái Lan trong chương trình Thailand Spectacular Year End khi mua sắm bằng thẻ Visa. * Xem chi tiết ưu đãi tại: www.visa.co.th/thailandspectacular * Các shopping mall tham gia chương trình: TAT, RSTA, Ro ...

12.3.15 | Eximbank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo