Từ khóa Business

Citibank – Khuyến mãi giảm 15% tại Saigon Café – Sheraton Saigon Hotel & Towers

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 15% tại Saigon Café - Sheraton Saigon Hotel & Towers

Giảm 15% trên thức ăn cho chủ thẻ tín dụng PremierMiles, Business, Cash Back và thẻ ghi nợ Citibank Platinum. Thời gian: 01/01/2015 - 31/12/2015. Địa điểm: 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM. Tel: 08 3827 2828. Nguồn: Citibank ...

03.7.15 | Citibank | Xem thêm

Citibank – Khuyến mãi giảm 15% tại Level 23 Signature Restaurant – Sheraton Saigon Hotel & Towers

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 15% tại Level 23 Signature Restaurant - Sheraton Saigon Hotel & Towers

Giảm 15% trên thức ăn cho chủ thẻ tín dụng PremierMiles, Business, Cash Back và thẻ ghi nợ Citibank Platinum. Thời gian: 01/01/2015 - 31/12/2015. Địa điểm: 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM. Tel: 08 3827 2828. Nguồn: Citibank ...

03.6.15 | Citibank | Xem thêm

Citibank – Khuyến mãi giảm 15% tại Li Bai Chinese Restaurant – Sheraton Saigon Hotel & Towers

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 15% tại Li Bai Chinese Restaurant - Sheraton Saigon Hotel & Towers

Giảm 15% trên thức ăn cho chủ thẻ PremierMiles, Business, CashBack, Citigold cards. Thời gian: 01/01/2015 - 31/12/2015. Địa điểm: 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM. Tel: 08 3827 2828. Nguồn: Citibank ...

03.5.15 | Citibank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh