Từ khóa Bs Mart

Giảm giá 20% tại chuỗi cửa hàng B’s Mart cho chủ thẻ MB Sakura

0 Giảm giá 20% tại chuỗi cửa hàng B’s Mart cho chủ thẻ MB Sakura

Từ nay đến hết 16/9/2016, khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế MB Sakura tại chuỗi cửa hàng B’s Mart trên toàn quốc, chủ thẻ MB Sakura sẽ được giảm ngay 20% trên hóa đơn thanh toán. Ưu đãi giảm giá tối đa cho mỗi lần thanh toán là 50.000 đồng và không được áp dụng với các sản phẩm như: rượu, ...

03.30.16 | MB | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh