Từ khóa Bình Hà

Ưu đãi nông dân Hà Tĩnh với gói tín dụng 200 tỷ đồng từ BIDV

0 Ưu đãi nông dân Hà Tĩnh với gói tín dụng 200 tỷ đồng từ BIDV

Tích cực triển khai các chính sách, chỉ đạo của Chính phủ trong khuyến khích phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời nhằm hỗ trợ, chia sẻ thiết thực với khách hàng, từ ngày 25/08/2015, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV triển khai gói tín dụng 200 tỷ đồng hỗ trợ hộ nôn ...

09.8.15 | BIDV | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh