Từ khóa BIDV Visa

Chi tiêu Online nước ngoài, hoàn tiền tới 2 triệu đồng cùng thẻ BIDV Visa

0 Chi tiêu Online nước ngoài, hoàn tiền tới 2 triệu đồng cùng thẻ BIDV Visa

Hoàn tiền lên đến 5%, tối đa 2 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ chính có tổng doanh số Online (*) tại nước ngoài đạt các mốc doanh số như sau trong từng đợt khuyến mại.Cụ thể: Hoàn 1%: Đối với doanh số chi tiêu từ trên 10 triệu đến 20 triệu đồng Hoàn 2%: Đối với doanh số chi tiêu từ trên 20 triệ ...

07.17.20 | BIDV | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo