Từ khóa BIDV Pay+

Hoàn tiền 10% khi thanh toán bằng ứng dụng BIDV Pay+ tại nhà sách Nhã Nam

0 Hoàn tiền 10% khi thanh toán bằng ứng dụng BIDV Pay+ tại nhà sách Nhã Nam

Thời gian ưu đãi: Từ 00:00:00 ngày 01/07/2019 đến 23:59:59 ngày 30/09/2019 Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ sử dụng ứng dụng BIDV Pay+ thanh toán tại hệ thống nhà sách Nhã Nam (danh sách cửa hàng dưới đây). Nội dung ưu đãi: - Hoàn 10% tối đa 200.000đ vào tài khoản của chủ thẻ trên mỗi hóa đơn thanh t ...

07.20.19 | BIDV | Xem thêm

BIDV Pay+: Cộng tiện ích, Grab thỏa thích

0 BIDV Pay+: Cộng tiện ích, Grab thỏa thích

BIDV Pay+: Cộng tiện ích, Grab thỏa thích áp dụng toàn quốc Thời gian ưu đãi: Từ ngày 29/01/2019 đến 25/02/2019 (04 tuần) Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ ghi nợ nội địa BIDV đăng ký và sử dụng dịch vụ BIDV Pay+ Nội dung ưu đãi: Tặng 02 Mã Grab x 25.000 VNĐ/Mã cho 1.600 chủ thẻ đăng ký thành công dịch ...

02.1.19 | BIDV | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo