Từ khóa BIDV Mastercard

Chi tiêu nước ngoài, hoàn tiền tới 2 triệu đồng với thẻ BIDV Mastercard

0 Chi tiêu nước ngoài, hoàn tiền tới 2 triệu đồng với thẻ BIDV Mastercard

Từ ngày 06/10/2020 đến ngày 05/02/2021, khi chi tiêu online cùng thẻ BIDV MasterCard tại nước ngoài, khách hàng sẽ được nhận mức hoàn tiền lên đến 2 triệu đồng. Cụ thể, BIDV hoàn tiền lên đến 5%, tối đa 2 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ chính có tổng doanh số Online nước ngoài đạt các mốc doanh số như s ...

10.11.20 | BIDV | Xem thêm

Chi tiêu nước ngoài, hoàn tiền tới 5% với thẻ BIDV Mastercard

0 Chi tiêu nước ngoài, hoàn tiền tới 5% với thẻ BIDV Mastercard

Loại thẻ áp dụng: Thẻ quốc tế BIDV thương hiệu MasterCard, không bao gồm thẻ Thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ sau: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV: MasterCard Platinum, Vietravel Platinum, Vietravel Standard Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV: Ready, Young Plus, Vietravel Debit, MasterCard Premier, ...

04.28.20 | BIDV | Xem thêm

Tiến tới UEFA Champions League cùng thẻ BIDV Mastercard

0 Tiến tới UEFA Champions League cùng thẻ BIDV Mastercard

Thời gian khuyến mại: từ 1/2/2019 đến 31/03/2019 1. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV MasterCard Platinum Thẻ tín dụng BIDV MasterCard Vietravel Platinum Thẻ tín dụng BIDV MasterCard Vietravel Standard Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV MasterCard Platinum Thẻ ghi ...

02.16.19 | BIDV | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo