Từ khóa BIC Home Care

BIDV – Quà tặng liền tay cùng BIC

0 BIDV - Quà tặng liền tay cùng BIC

Từ ngày 20/10/2015 đến hết ngày 31/12/2015, nhằm khuyến khích khách hàng tham gia mua mới và tái tục hợp đồng bảo hiểm của BIC trên kênh Bancas trực tuyến, BIDV và BIC phối hợp tổ chức chương trình: “Quà tặng liền tay cùng BIC” trên toàn hệ thống BIDV. ​Theo đó, khách hàng cá nhân tham gia mua mớ ...

10.26.15 | BIDV | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh