Từ khóa bảo lãnh trong bán

MB triển khai sản phẩm bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

0 MB triển khai sản phẩm bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

MB vừa chính thức ban hành sản phẩm Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai dành cho các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản. Với sản phẩm này, MB cam kết thay mặt chủ đầu tư hoàn trả cho người mua nhà hoặc người thuê mua nhà số tiền đã ứng trước nếu chủ đầ ...

01.5.16 | MB | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo