Từ khóa bảo hiểm tỷ giá

Eximbank triển khai sản phẩm Combo hoán đổi ngoại tệ bảo hiểm tỷ giá kèm hợp đồng tiền gửi

0 Eximbank triển khai sản phẩm Combo hoán đổi ngoại tệ bảo hiểm tỷ giá kèm hợp đồng tiền gửi

a. Thời gian triển khai: Từ ngày 12/06/2019 b. Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp c. Nội dung Combo: Thực hiện đồng thời hợp đồng hoán đổi ngoại tệ và hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ: Bảo hiểm tỷ giá Hợp đồng tiền gửi, ưu đãi lãi suất: ...

06.28.19 | Eximbank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo