Từ khóa bảo hiểm Bảo Long

Chạm một phút – Sống thảnh thơi cùng SCB

0 Chạm một phút - Sống thảnh thơi cùng SCB

Ngày triển khai: Từ ngày 10/05/2021 Đến hết ngày 30/06/2021. Đối tượng áp dụng: Tất cả Khách hàng cá nhân có sử dụng SCB eBanking (Mobile Banking và Internet Banking) SCB tặng tiền đến 50%, tối đa 100,000 đồng cho Khách hàng khi mua và hoàn tất thanh toán phí các sản phẩm bảo hiểm Bảo Long trên kê ...

05.15.21 | SCB | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo