Từ khóa Bảo hiểm ABIC

Thêm quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Agribank tham gia Bảo an Tín dụng

0

Mới đây, căn cứ phê chuẩn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 12794/BTC-QLBH ngày 16/12/2013, Tổng Giám đốc Công ty ABIC đã ban hành Quy tắc bảo hiểm Bảo an Tín dụng năm 2014 theo Quyết định số 3131/QĐ-ABIC-PHH ngày 18/12/2013. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2014, các khách hàng vay vốn tại Agriba ...

10.31.14 | Agribank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo