Từ khóa Baemin

Giảm 25.000 VNĐ tại ứng dụng Baemin cùng thẻ VIB

0 Giảm 25.000 VNĐ tại ứng dụng Baemin cùng thẻ VIB

Giảm 25.000 VNĐ đơn hàng từ 50.000 VNĐ tại ứng dụng Baemin cùng thẻ VIB. Giảm 25.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 50.000 VNĐ khi nhập mã code được gửi từ email VIB cho chủ thẻ tại ứng dụng Baemin. Thời gian khuyến mại: Từ 01/07/2020 đến 31/08/2020 Đối tượng: Ưu đãi áp dụng cho tất cả chủ thẻ VI ...

07.11.20 | VIB | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo