Từ khóa Auto debit

Triển khai thanh toán tiền điện của điện lực Trà Vinh qua Vietcombank

0 Triển khai thanh toán tiền điện của điện lực Trà Vinh qua Vietcombank

Với tiêu chí mang đến sự đa dạng và tiện ích cho khách hàng, Vietcombank luôn nỗ lực không ngừng mở rộng các dịch vụ thanh toán hoá đơn với nhiều đơn vị trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, trong đó, thanh toán tiền điện luôn được Vietcombank chú trọng mở rộng, phát triển. Với dịch vụ Than ...

03.3.16 | Vietcombank | Xem thêm

Mở rộng thanh toán tiền điện của điện lực Hải Dương và điện lực Nam Định qua Vietcombank

0 Mở rộng thanh toán tiền điện của điện lực Hải Dương và điện lực Nam Định qua Vietcombank

Thực hiện định hướng xã hội hóa các kênh thanh toán điện tử trong dân cư, Vietcombank chú trọng khuyếch trương các dịch vụ thanh toán hóa đơn với nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, trong đó có các đơn vị điện lực trên khắp cả nước. Đầu tháng 12/2015, Vietcomb ...

12.12.15 | Vietcombank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh