Standard Chartered – Tận hưởng tiện ích và hoàn tiền khi thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến

Ngày cập nhật: 4.12.15 - Mục: Standard Chartered - Lượt xem: 1,649 lần

Sử dụng để tận hưởng ưu đãi hoàn tiền 10% khi thanh toán phí bảo hiểm tại https://customerportal.prudential.com.vn

Thời gian khuyến mại: 15/11/2015 – 14/01/2016.

Điều kiện và điều khoản

Nguồn: Standard CharteredTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo