Standard Chartered – Khuyến mãi tại Eden Spa

Ngày cập nhật: 2.02.15 - Mục: Standard Chartered - Lượt xem: 2,072 lần

Standard-Chartered-khuyen-mai-tai-eden-spa

Ưu đãi:

  • Cho chủ thẻ và chủ thẻ : giảm giá 30% khi sử dụng các dịch vụ.
  • Giảm giá 10% khi mua các sản phẩm nhập khẩu tại Eden Spa.
  • Cho chủ thẻ thường: giảm giá 25% khi sử dụng các dịch vụ.
  • Giảm giá 8% khi mua các sản phẩm nhập khẩu tại Eden Spa.

Ngày hết hạn: 01/09/2015.

Địa chỉ: 19-25 Nguyễn Huệ (vào hẻm), Quận 1, TP. HCM.

ĐT: 0838213815.

Nguồn: Standard CharteredTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo