Standard Chartered – Khuyến mãi tại Alba Hotels

Ngày cập nhật: 30.07.14 - Mục: Standard Chartered - Lượt xem: 1,057 lần

Giảm 30% trên giá phòng tại resort hoặc khách sạn The Thanh Tan Alba Resort va 02 khách sạn Alba dành cho thẻ Classic.

swimming-pool-alba-thanh-tan

Giảm 40% trên giá phòng tại khách sạn The Thanh Tan Alba Resort cho thẻ PrB + Platinum.

Thời gian khuyến mãi: 15/08/2013 – 15/08/2014.

Nguồn: Standard CharteredTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo