Standard Chartered – Khuyến mãi giảm 10% tại Shang Palace

Ngày cập nhật: 6.08.14 - Mục: Standard Chartered - Lượt xem: 607 lần

Giảm 10% trên món ăn.

Standard Chartered-khuyen-mai-tai-shang-palace

Thời gian khuyến mãi: 06/06/2013 – 31/12/2014.

Nguồn: Standard CharteredTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo