Standard Chartered – Khuyến mãi giảm 10% tại Nineteen 11 Restaurant & Bar

Ngày cập nhật: 31.07.14 - Mục: Standard Chartered - Lượt xem: 607 lần

Giảm 10% trên hoá đơn.

nine-teen-11-restaurant-va-bar

Thời gian khuyến mãi: 01/10/2013 – 01/10/2014.

Nguồn: Standard CharteredTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo