Standard Chartered – Khuyến mãi giảm 10% tại Biệt Phủ Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 10.03.15 - Mục: Standard Chartered - Lượt xem: 975 lần

Standard-Chartered-khuyen-mai-tai-biet-phu-thao-nhi

Ưu đãi: cho tất cả chủ thẻ: giảm giá 10% trên tổng hóa đơn thanh toán.

Ngày hết hạn: 01/10/2015.

Địa chỉ: Cư Chánh I, Thủy Bằng, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế (đường lên lăng Khải Định).

Tel: 054.855037.

Nguồn: Standard CharteredTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo