Sôi động FIFA World Cup cùng IVB Visa

Ngày cập nhật: 24.06.18 - Mục: IVB - Lượt xem: 1,207 lần

Giảm ngay 500.000 đồng khi mua tivi từ 49 inches tại với thẻ .

1. Thời gian diễn ra chương trình: 04/06/2018 đến 10/07/2018
2. Loại thẻ áp dụng:
Mọi loại thẻ IVB Visa hợp lệ phát hành tại Việt Nam:
– Thẻ tín dụng IVB Visa: Hạng Vàng, Hạng Chuẩn.
– Thẻ tín dụng IVB Visa Doanh nghiệp.
– Thẻ ghi nợ IVB Visa, thẻ trả trước IVB Visa (định danh và vô danh).
3. Chi tiết:
Chủ thẻ Visa được giảm ngay 500.000 đồng khi mua Tivi UHD từ 49 inches trở lên tại hệ thống Nguyễn Kim thanh toán bằng thẻ Visa.
4. Kênh thông tin:
Tất cả các cửa hàng của Nguyễn Kim và tại website www.nguyenkim.vn
5. Điều kiện và điều khoản:
– Chương trình chỉ áp dụng cho thẻ Visa hợp lệ.
– Mỗi thẻ Visa hợp lệ chỉ được hưởng 1 lần khuyến mãi trong suốt thời gian chương trình.
– Chương trình khuyến mãi được áp dụng theo nguyên tắc ai sử dụng trước sẽ được trước.
– Chương trình khuyến mãi được áp dụng đồng thời cùng các khuyến mãi khác.
– Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Nguyễn Kim là quyết định cuối cùng.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo