SHB – Tiết kiệm online

Ngày cập nhật: 5.09.15 - Mục: SHB - Lượt xem: 2,252 lần

Tiết kiệm online: Sản phẩm đáp ứng nhu cầu gửi tiền mọi lúc mọi nơi với mức lãi suất ưu đãi, tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng vì không cần chờ đợi giao dịch tại Ngân hàng.

Lợi ích:

  • Dễ dàng mọi lúc mọi nơi mà không cần đến Ngân hàng.
  • Được phép tất toán sổ trước hạn qua Internet Banking mà không cần phải đến tận quầy giao dịch.
  • Dễ dàng theo dõi thông tin tài khoản tiết kiệm với dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking.

Đặc điểm:

– Loại tiền gửi: VNĐ.

– Mức gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ.

– Kỳ hạn trên sổ: 1 – 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

– Thời gian trả lãi: lãi được trả vào cuối kỳ hoặc khi khách hàng tất toán sổ trước hạn.

– Phương thức đáo hạn: khách hàng lựa chọn một trong các phương thức sau:

  • Lãi nhập gốc và tự động gia hạn theo kỳ hạn ban đầu với lãi suất của sản phẩm tại thời điểm gia hạn.
  • Lãi được trả vào tài khoản thanh toán, gốc tự động gia hạn theo kỳ hạn ban đầu với lãi suất của sản phẩm tại thời điểm gia hạn.
  • Lãi và gốc được trả vào tài khoản thanh toán cho khách hàng.

– Số tiết kiệm online không được vay cầm cố tại .

Hồ sơ thủ tục:

Khách hàng chỉ cần mở tài khoản thanh toán và đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử tại SHB để thực hiện mở và tất toán sổ tiết kiệm online.

Nguồn: SHBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo