SeABank – Thông báo đổi tên và địa điểm Phòng giao dịch

Ngày cập nhật: 26.03.15 - Mục: SeABank - Lượt xem: 1,335 lần

– Căn cứ các Quyết định số 1369/2014/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2014 và số 186/2015/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2015 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á () về việc đổi tên và chuyển địa điểm (PGD) Minh Phụng trực thuộc SeABank .

– Căn cứ công văn số 3120/HCM-TTGSNH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ngày 22/12/2014 V/v Thay đổi địa điểm PGD của SeABank – CN Sài Gòn.

NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tên giao dịch mới: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Chi nhánh Sài Gòn, Phòng giao dịch Tân Phát.
Tên viết tắt: SeABank Tân Phát.
Địa chỉ: 295 – 297 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 8) 3969 5207.
Fax: (+84 8) 3969 5208.

Tên Giao dịch cũ: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Chi nhánh Sài Gòn, Phòng giao dịch Tân Phú.
Địa chỉ: 166 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày chuyển: 19/3/2015.

Nguồn: SeABankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo