SCB – Thấu chi dành cho khách hàng tổ chức

Ngày cập nhật: 21.11.14 - Mục: SCB - Lượt xem: 1,539 lần

Nhằm đáp ứng ngay lập tức nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt cho Quý khách hàng, triển khai sản phẩm “Thấu chi dành cho khách hàng Tổ chức” với những lợi ích nổi bật như sau.

SCB-thau-chi-danh-cho-khach-hang-to-chuc

Đối tượng:

Khách hàng là Tổ chức có nhu cầu sử dụng vượt số tiền hiện có trên tài khoản tiền gửi thanh toán tại SCB.

Lợi ích nổi bật

  • Đáp ứng nhanh nhu cầu vốn đột xuất để tận dụng cơ hội trong kinh doanh của Quý khách hàng.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
  • Mức VND ưu đãi chỉ từ 10.49%/năm.
  • Được tư vấn, hỗ trợ tối ưu và nhiều tiện ích khác.

Điều kiện tham gia:

  • Quý khách hàng đang hoạt động SXKD hợp pháp tại VN.
  • Đáp ứng điều kiện khác theo quy định hiện hành của SCB và pháp luật.

Lưu ý

Các nội dung liên quan khác tuân thủ theo quy định của sản phẩm và các văn bản hiện hành của SCB liên quan đến công tác tín dụng.

Xem toàn bộ nội dung sản phẩm

Nguồn: SCBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo